Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.