Plan prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2020.g.

Dokument možete preuzeti OVDJE.