DRUGE IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Kistanje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Dokument možete preuzeti OVDJE.