ODLUKE I IZVJEŠĆE - Općina Kistanje

Izvješće Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o davanju privremene ovlasti načelniku stožera civilne zaštite za donošenje odluka manjeg značaja bez sazivanja sjednice Stožera civilne zaštite Općine Kistanje

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade-prijedlog vijeću

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupa poslovnih prostora u vl.Općine Kistanje-prijedlog vijeću

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne usluge-prijedlog vijeću