Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6(šest) mjeseci u Progamu javnih radova - Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta, divljih odlagališta otpada i poljskih puteva na širem području općine Kistanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv
Obrazac prijave
Suglasnost za objavu osobnih podataka