Uputu za izradu proračuna Općine Kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019.g. i 2020.g

Dokument možete preuzeti OVDJE.