POZIV ZA SUDJELOVANJE U IZRADI PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE KISTANJE ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2027. GODINE

Poštovani stanovnici,
Općina Kistanje započela je s izradom Plana ukupnog razvoja Općine Kistanje za razdoblje od 2022.-2027. godine. Planom ukupnog razvoja Općina Kistanje nastoji se izraditi strateški akt kojim će se definirati željeni razvojni smjerovi te ukupan gospodarski i društveni razvoj.

Ovim putem pozivamo vas na sudjelovanje u ispunjavanju anonimne Ankete čime pridonosite u procesu izrade Plana ukupnog razvoja Općine. Kako bi podaci bili relevantni i upotrebljivi potrebno je pristupiti anketi odgovorno s namjerom doprinosa u razvoju Općine Kistanje. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za spomenutu namjenu.

Anketa za Plan ukupnog razvoja Općine Kistanje nalazi se na dolje navedenom linku.

ANKETA-link