POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022.g. – 2023.g. svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Budući da je uočena pogreška u objavljenom troškovniku vezano uz dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022/2023, dostavljamo Vam ispravljeni troškovnik, te Vas molimo da uvažite ovu ispravku.

Također krajnji rok za dostavu ponuda pomiče se sa 25.04.2022. na 29.04.2022.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Troškovnik - ISPRAVAK