Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu oglasa za prijam radnika za provedbu projekta «Pomoć u kući
starim i nemoćnim osobama na području Općine Kistanje» kroz program
javnih radova u 2013.g.

POZIVA NA INTERVJU

Kandidate koji su se prijavili na oglas o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe programa javnih radova za provedbu projekta «Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama na području Općine Kistanje» i to:

-za radno mjesto koordinatora/ce: 1 izvršitelj

1. Jovana Milinović,rođ.03.09.1986.g, adresa:Vujasinovići 73, Kistanje
2. Dragana Bradaš, rođ.09.06.1977.g, adresa: Ninska br.1, Knin

- za radno mjesto kućnog majstora: 1 izvršitelj

1. Zdravko Ležaić, rođ.08.07.1966.g. adresa: Gornji Ležaići 1, Đevrske
2. Nebojša Malbaša, rođ.14.03.1972.g. adresa: Masnikose 2, Biovičino selo
3. Milovan Sladaković, rođ.01.08.1965.g. adresa: Sladakovići 3, Biovičino selo
4. Branko Traživuk, rođ.03.08.1971.g. adresa: Traživuci 7, Kistanje
5. Robert Spać, rođ.13.06.1963.g. adresa: Hrvatskih branitelja 20, Kistanje
6. Mirko Traživuk, rođ.07.05.1954.g adresa; Kistanje selo 18, Kistanje
7. Milan Bunčić, rođ.21.04.1958.g. adresa: Rudele 3, Ivoševci

- za radno mjesto gerontodomaćice: 3 izvršitelja/ce

1. Dragica Dobrijević, rođ.28.06.1957.g. adresa: Varivode 165
2. Dragica Bjelanović, rođ.25.06.1957.g. adresa. Knezova Šubića Bribirskih 7, Benkovac
3. Mira Traživuk, rođ. 30.11.1960.g. adresa: Traživuci 5, Kistanje
4. Nevenka Plavšić, rođ.26.09.1959.g. adresa: Smrdelje BB
5. Slavica Martinović, rođ.31.07.1961.g. adresa: Raslinska cesta 32, Zaton

Svi gore navedeni kandidati podnijeli su pravovremene i uredne prijave, nakon čega je provjerena dužina njihove prijave na Hrvatskom zavodu za zapošljavnje. Oglas za radna mjesta u sklopu provedbe ovog projekta bio je objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr od 24.01.2013. do 5.02.2013. g.

Intervju će se održati u ponedjeljak 25.02.2013.g s početkom u 10h, na adresi:
Općina Kistanje
Trg.S. Nikole 5
22 305 Kistanje.

Poziva se kandidate da na intervju pristupe s osobnom iskaznicom.